Epilepsi ve Dikkat Eksikliği

Okul başarısızlığı gösteren çocukların bir kısmında epilepsi hastalığıyla beraber dikkat eksikliği beraber bulunur. Bir süre nöbet geçiren sara hastalarında beynin dikkat merkezleri bozulabilir. Bunun sonucunda dikkat sorunları başlar ve ders başarısı düşer. Birçok epilepsi hastasında epilepsi tedavisiyle beraber dikkatle ilgili tedaviler yapılmalıdır.

Bazı gizli epilepsilerde nöbet olmaz. Bunlarda dalma şeklinde nöbetler olabilir. Çocuk bir anda bir yere dalar gibi olur. Sınıfta bu nöbetlerin fazla olması dersi takip etmesini engelleyecektir. Erken fark edilmeyen bu dalma nöbetleri çocuğun hayatını etkileyebilir, bazen de dalma nöbetleri başka nöbetlere de dönüşebilir.

Özellikle doğum travmaları, düşük doğum ağırlıklı doğumlar v.b. fizyolojik sorunlar daha sonra epilepsi ve dikkat eksiklikleri yapabilir. Çocuğun gelişiminin geriden gelmesi, bazı fonksiyonlarının geç gelişmesi ön belirtilerdir.

Yine epilepsiyle beraber zeka gerilikleri de sıktır. Yine zeka geriliğiyle beraber dikkat eksikliği de sık karşılaşılır. Zaten öğrenme zorluğu çeken çocuk birde dikkat eksikliği nedeniyle derslerine eğilemeyeceği için başarası daha da düşer. Bu nedenle zeka özürlülüğünde özel eğitimle beraber dikkat tedavileri yapılmalıdır.

Epilepsili hastalarda ayrıca ailelerin endişe ve abartılı ilgilerine maruz kaldıkları için disiplin sorunları da olabilir. Bu da sorumluluk almalarını zorlaştırır. Anne baba ile çatışma, arkadaş sorunları çoktur. Bu konularda da aileye destek olmak gerekir.

Özellikle ağır epilepsi hastalıklarında ailenin de psikolojik sıkıntılar yaşaması doğaldır.  Özellikle epileptik çocuklar en çok anne ilgilendiği için anneye psikolojik destek verilmelidir. Dersleri ve okulla da anne ilgilendiği için okulla ilgili neler yapılabileceği anlatılmalı. Okulla da bağlantı kurulmalıdır. Gerekirse ek ders veya özel eğitim aldırılmalıdır.

Bazen epilepsiyle beraber olan zeka geriliklerinde özel eğitim raporu alınarak okulda özel bir eğitime tabi tutulur. Burada çocuğun hızına göre ders programı planlanır ve daha verimli olur.

Ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarda epilepsi açısından taranmalıdır.

DR.Serdar Alparslan - Randevu Al