Çocuk & Ergen Psikiyatri Uzmanı

HAKKINDA

Serdar Alparslan

1970 yılında Rize’ye bağlı Pazar ilçesinde Dünyaya gelen Yrd. Doç. Dr. Serdar Alparslan; ilk ve orta öğretimini Samsun da tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılında “Tıp Doktoru” ünvanı ile mezun olmuştur. Yine aynı tarihte Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır.

Uzmanlık eğitimi boyunca klinik eğitimlerinin yanısıra “Çocuk ve Ergende Psikoterapi Eğitimleri” , “Çocuk Grup Terapileri” ve “Ergen grup Terapileri” eğitimlerini de tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Serdar Alparslan; 2 Mart 2000 tarihinde uzmanlık eğitimini de tamamlamış ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı olarak aynı tarihten itibaren yardımcı doçent kadrosu ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını yürütmüştür.

Şubat 2005 tarihine Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görev almış ayrıca kurucusu olduğu merkezde klinik çalışmalarını yürütmüştür. 2007 yılında İstanbul’a gelmiş; 2007 – 2014 tarihleri arasında Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi ve Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniği bünyesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı olarak görev almıştır. Yrd. Doç. Dr. Serdar Alparslan, 2011 ve 2014 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi bünyesinde öğretim üyeliği görevini de yürütmüştür. Lisans ve yüksek lisans programlarında çeşitli dersler vermiş ve yüksek lisans tez danışmanlıkları yürütmüştür.

Yrd. Doç. Dr. Serdar Alparslan; Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde birçok makalesi yayınlanmıştır. Koruyucu ruh sağlığı ile ilgili birçok projede aktif görev alan Alparslan; eğitici ve yönetmen olarak paneller ve çalışma toplantıları düzenlemiştir.

Çalışmalarına Kasım 2014’den itibaren kurucusu olduğu “Psikoklinik Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi” inde devam etmekte olan Yrd. Doç. Dr. Serdar Alparslan; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği aktif üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Serdar Alparslan Çalışmalarından Bazıları
1. Alparslan S, İlden Koçkar A, Şenol S, Maral I: Marmara depremini yaşayan çocuk ve gençlerde ruhsal bozukluk ve kaygı düzeyleri. Çocuk ve gençlik ruh sağlığı dergisi 1999, 6(3): 135-142.
2. Şener Ş, Alparslan S, Şenol S, Karacan E: Primer enürezis nokturna’da tedavi uygulamalarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi 28-30 Nisan 1999 Adana.
3.İlden Koçkar A, Soysal AŞ, Alparslan S, Şenol S, Buyan N: Transplantasyon sonrası yaşama uyum: Grup yaşantısı İçerisinde Üç vakanın değerlendirilmesine ilişkin bir çalışma. Çocuk ve gençlik ruh sağlığı dergisi 2000, (3):182-1887.
4.Şenol S, Şener Ş, Karacan E, Alparslan S: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine iki yıl içinde başvuran hastaların DSM-4 tanı ölçütlerine göre değerlendirilmeleri. 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Belek- Antalya.
5.Alparslan S: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavinde kullanılan metilfenidatın büyüme üzerine etkisinin çeşitli parametrelerle değerlendirilmesi. Uzmanlık tez çalışması. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara, 2000.
6- Boratav C. Erberk Özen N., Alparslan S.,Kazezoğlu Ş.,Teymur İ.,Mizaçsal depresyon duyarlılığı olan kişilerde major depresif bozukluk daha sık görülmektedir.( 40. Ulusal psikiyatri kongresi)
7- Boratav C. Erberk Özen N., Alparslan S.,Kazezoğlu Ş.,Teymur İ.,Mizaçsal depresyon duyarlılığı kavramı. Klinik görüntüsünün güvenilirliği ve geçerliliği (40. Ulusal psikiyatri kongresi poster)
8- Evrensel A., Alparslan S., Yorbik Ö.,Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda doğum sırası. Anadolu Psikiyatri Derg. : 2015; 16 (1): 69-73

Back to Top