Eşlerde Anlaşmazlık

Eşler arasındaki anlaşmazlıklar günümüzde çok artmıştır. Günümüzün dünyasında aile kavramı gitgide değişmektedir. Geniş aileler çekirdek aileye dönüşmüştür. Kadının evdeki rolü de değişmiştir. Evdeki sorumlulukları artan, ama bunun yanında daha da bireyselleşen kadının söz söyleme hakkı da artmıştır. Geleneksel ailelerde zaman zaman bu sorun olsa da kadın hakları konusunda olumlu gelişmeler olmuştur.

Günümüzde eşler arasında görülen sorunlarla sık karşılaşılmaya başlamıştır. Buda boşanmaları arttırmıştır. Sorunlu çiftler veya boşanmış çiftlerin çocukları da bundan muzdarip olmaya başlamış ve güncel bir sorun olmuştur.

Artık günümüzde her sınıfta çok sayıda boşanmış anne babanın çocukları vardır. Bu durum alışılagelmiş bir sorun haline gelmiştir.  Evde devamlı geçimsiz ve olumsuz duygular yansıtan çiftlerin çocuklarında da olumsuz duygular gelişir. Bu çocuklar mutsuz, başarısız çocuklar olurlar. Ergen olanlarda fazla sinirlilik ve uyumsuzluk olabilir.

Bu ergen çocuklar alkol  ve madde kullanımına çok yatkın olurlar. Boşanmış çiftlerde oluşan otorite boşluğuyla gençler ortada kalabilir. Daha önceki disiplin kaybolur. Anne baba gencin ne yaptığıyla ilgili fikri azalır. Bazen babaya ayrı anneye ayrı konuşabilirler. Daha fazla dışarda vakit geçirip dersleriyle ilgilenmesi azalabilir.

Eşler kendi dertlerine düşmüşken çocuk yetiştirmede büyük zaaflar gösterirler. Çocuğu ilişkide aracı gibi kullanmaya çalışırlar. Erken yaşta bu sorumluluk çocuk ve gence ağır gelebilir. Anne babalarına saygıları azalabilir.

Boşanmış çiftlerin çocukları okulda ders takibi ve başarısı konusunda sorun yaşayabilirler. Özellikle hafta sonu baba da kalan çocuklarda hafta içi dersleri takip edemediği için sıkıntı olabilir. Bazen annedeki disiplini baba gevşetebilir. Bu sefer çocuklar  disiplini gevşek olan evde kalmak isteyeceklerdir.

Anne baba boşanmış olsa bile çocukları için yakın bir iletişim devamlı kurmaları gerekir. Boşanıp hiç konuşmayan çiftlerde çocuk ve gençlerin sorunları daha fazla olacaktır.  Çocukları aracı gibi kullanan anne babada çocuk ve gencin psikolojik sorunları ve otorite boşlukları daha çok olacaktır.

Anlaşmazlık yaşayan çiftlere erken müdahale ve tedavisi çok önemlidir. Erken müdahale çocuklardaki sorunları da azaltabilir. Belki de bir boşanmayı önleyecektir.

Anlaşmazlık yaşayan çiftlerde sorunlarını bazen kendileri bile fark etmeyebilirler. Bu nedenle danışmanlara giderek eş tedavileri ile sorunları ilk önce far edilebilir hale getirilmelidir. Daha sonra çözüm aşamasına gelinebilir. Evliliğin özellikle ilk yılları bir uyum aşaması gerektirir. Bu yıllarda çıkan sorunlar da daha kolay hallolabilecek sorunlardır. Danışmanlara gitmekten çekinmemeleri gerekir.

Çocuklu ailelerde özellikle çocuğu ön plana alarak sorunlar çözüm aşamasına getirilmelidir. Her iki taraf ilişkinin düzelmesini istiyor ve yardıma açıksa; sorunun düzeltilmesi kolay olacaktır.

DR.Serdar Alparslan - Randevu Al