Üniversite Tercihi Nasıl Yapılmalıdır?

Gençler için çok ders çalışmak dışında üniversite ve hayat başarısı için en önemli şeylerden biride iyi bir üniversite tercihi yapmaktır.  Ülkemizde bu aileler için ve gençler için büyük bir sorun olmaktadır.

Dar bir düşünce kalıbıyla düşünüldüğü için ailenin istekleri ve toplumun beklentileri ister istemez ön plana çıkmaktadır.  Eğitim sistemi de çocukların yetenek ve eğilimlerini ortaya çıkaramamaktadır. Bu nedenle çocuk kararsız bir sınav sonrası dönem geçirmektedir. Bazen sayısal bir alan seçecek bir genç bir anda karar değiştirdiğini görebilmekteyiz. Bunun nedeni meslek seçimini kısa bir süreye sıkıştırılması ve ailelerin ve gencin isteklerinin çatışmasıdır. Ayrıca gençleri yönlendiren öğretmenlerde bazen kafa karışıklığı yaratmaktadır.

Meslek seçimi esasen bir nebze seçimden çok kendi kendine gelişmesi gereken bir süreçtir ve bu seçim çocukluk çağlarından başlamalıdır. Sadece okul değil bazı hobilere yönlendirilen çocuklar ne meslek seçeceklerine daha kolay karar verebilirler. Ayrıca eve kapatılmayıp hayatın içinde olan çocuklar seçim yeteneği fazladır.

Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak için okulun ve ailenin iyi bir gözlemci olması gerekir. İnteraktif bir eğitim çocuğun derse katılımını sağlayacaktır ve hangi alanlarda yetenekli olduğu yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Bu matematik, edebiyat, spor, resim v.b. gibi ilk olarak geniş alanlar şeklinde olabilir. Zaman ilerledikçe bu alanlarda nasıl bir meslek olabileceği yine direk müdahale etmeden gencin seçmesini sağlayarak yavaş yavaş ilerlenir. Gence yine seçenekler sunulabilir ve seçeneklerden kendi seçmesi sağlanabilir. En son aşamada bu mesleklerin aktif yapıldığı alanları gençlerin tanıması sağlanabilir. Bu alanlarda çalışan meslek sahipleriyle tanıştırılabilir.

Meslek seçiminde gencin kendini tanımasını sağlamakta çok önemlidir. Bir uzman eşliğinde gencin kişilik özellikleri kendine tanıtılmalı ve bu özelliklere göre meslek seçmesi sağlanmalıdır. Mesela aşırı hareketli yerinde durmayan bir genci masa başı işi yapacak bir mesleğe yönlendirmek baştan başarısız olmasını sağlamaktır.

Ayrıca çocukluktan beri ilgi alanı olan mesleklerde genç daha başarılı olabilir. Unutmayalım ki çocukta bu ilgi alanları çocuğun yeteneklerine göre şekillenir. Mesela küçüklükten beri pilot olmak isteyen bir gence alternatif sunacakken uçak mühendisliği gibi yakın ilişkili mesleklerde sunulabilir. Bu gencin ilgisini başka bir meslekten daha fazla çekecektir.

Aileler çocuklarını en iyi tanıyan insanlardır. Meslek seçim dönemlerinde çocuklarının karakterlerini iyice düşünüp buna göre yönlendirmelidirler. Ayrıca çocuklarının istekleri de ön planda tutulmalıdır. Ayrıca bu aşamalarda bir uzmanda devreye girmeli gencin geleceği için en iyi olabilecek meslekler baştan seçilmelidir. Yoksa üniversitelerde boşa okuyan bir çok genç daha sonra mesleki kariyerlerini değiştirmek için başka okulalar gitmekte ve ya mastır ve doktora programlarıyla başka mesleklere geçmektedirler. Bazıları ise mesleği bırakıp ticaret gibi tamamen farklı alanlara yönelmektedirler. Bu da onlara zaman ve enerji kaybettirmektedir.

DR.Serdar Alparslan - Randevu Al