Panik Bozukluğu (Panik Atak)

Panik Bozukluğu en çok 15-24 yaş arası başlar. Çocukluk çağda da panik atak başlayabilir. Başlama yaşı azaldıkça birinci derece akrabalarda panik bozukluk görülme oranı artar. Ailesel yatkınlık vardır. Erkeklerde daha erken yaşta başlar. Kadınlarda panik atak yaşı daha yüksektir.

Agarafobiyle giden panik bozukluğunda nöbet korkusu açık alanlarda ev dışı yerlerde olur. Panik atak yaşayan hastalar hastalıktan önce daha fazla zorlu hayat şartları , sıkıntılı dönemler yaşamıştır.

Çocuklarda panik bozuklukta kendilerini ifade etmekte zorluk olabilir. Korku atakları, nefes alamama, okula gitme korkusu gibi kendini gösterebilir. Davranış problemleriyle ve ya okul fobisiyle karışabilir.

Panik atakla beraber, sosyal fobi, özgül fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk görülebilir.

Panik bozuklukla beraber alkolü kötüye kullanımı görülebilir.

Panik atağa beklenmedik zaman ve yerde olabilir. Bedensel ve psikolojik belirtiler eşlik eder. Yoğun kaygı ve korku vardır. Çarpıntı, göğüste daralma hissi, göğüs ağrısı, nefeste daralma, baş dönmesi, titreme i uyuşukluk, daralma, ölüm korkusu , kontrolü yitireceği korkusu olabilir.

Panik Bozukluğu da panik ataklarla beraber aradaki kaygılı durumsal dönemi de anlatan uzun süreli bir durumdur.

Beklenti anksiyetesi, panik atak geçiren hastanın tekrar atak gelir diye korku yaşamasıdır.

Tedavide kaygı giderici ilaçlar kullanılır. Terapide bilişsel, bilişsel-davranışcı terapiler faydalıdır. Psikiyatrik ve psikolojik tedavi beraber yapılmalıdır.

DR.Serdar Alparslan - Randevu Al