Özel Öğrenme Bozuklukları (Disleksi)

Özel öğrenme bozukluğu (disleksi) okumanın, imla ve yazılı dil alanlarının ve öğrenme işlevlerinin etkilendiği, kar maşık nörolojik bir tablo olarak tanımlanır. İlk başlarda kelime körlüğü olarak adlandırılan hastalık daha sonra disleksi ve özel öğrenme güçlüğü olarak adlandırılmıştır. Bu çocuk ve gençler zekâları normal ve normalin üstünde olduğu halde bazı alanlarda öğrenme güçlüğü çekebilirler: Okuma güçlüğü, yazılı anlatım güçlüğü, matematik bozukluğu ve benzeri değişik alanlarda olabilir.

Okuma bozukluğu en sık görülenidir. Tüm ÖÖG’lerinin %80’i okuma bozukluğudur. Genel toplumda yaklaşık %5’tir. Matematik bozukluğu ise %1 olarak görülür.

Gelişimsel bir bozukluktur ve doğumla başlar; sonradan edinilmez. Erken belirtileri;

 • Dil gelişimi gecikebilir,
 • Kelimeleri telaffuz etmekte zorlanır,
 • Yetersiz kelime dağarcığı söz konusudur,
 • Sözcük bulmada ve isimlendirmede güçlük olabilir,
 • Çizimde zorlanabilir,
 • Dikkat zorlukları yaşayabilir,
 • Benzer sembolleri ayırt edemez ya da karıştırır,
 • Yönünü karıştırabilir,
 • Renk,sayı,önce-sonra,ön-arkagibikavramlarıöğrenmekte zorluk çeker,
 • Okul başarısı inişli çıkışlıdır,
 • Bazı derslerde çok başarılı olurken bazılarında başarısız 
olabilir,
 • Bazı harfleri yazarken ve okurken karıştırır (b-d, b-p, m-n, b-m, 6-9),
 • Okumayı geç söker,
 • Okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorluk çeker,
 • Yazısı okunaksızdır,
 • Hece atlar ya da ekler,
 • Haftanın günlerini, renkleri karıştırabilir,
 • Çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanır,
 • Yaşıtlarına göre daha çocuksu kalır,
 • Aklına eseni yapar,
 • Sakarlık sıklıkla olur. 
Tedavisinde özel eğitim programları uygulanmaktadır. Etkili bir ilaç tedavisi yoktur. Yanında dikkat eksikliği varsa ilaç kullanılabilir.

Özel Motor Beceri Bozukluğu

 • Görsel algıda ve görsel bellekte zayıflık vardır.
 • Kas becerileri bozulur.
 • İnce-kaba motor beceriler zayıftır.
 • Denge ve koordinasyon sorunları yaşar. 
İletişim Bozuklukları 
Sözel anlatım bozukluğudur:
 • Gereksinim, düşünce ve isteklerini belirtmek için kullan- dıkları konuşma dilinde sorunlar yaşarlar.
 • Kelime dağarcıkları kısıtlıdır ve çeşitlilikten yoksundur.
 • Az kelime çıkarırlar, kısa, eksik, dil bilgisine uygun olmayan 
cümleler kullanırlar.

Anlatılan konu ya da tanımlar düzensiz, bir sırayı takip etmeyen, kafa karıştırıcı ve yaşlarına göre çok basit

DR.Serdar Alparslan - Randevu Al