Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk)

Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk) çocuk ve ergenlerde çok sık görülmese de kolaylıkla başka hastalıklara benzediği için karıştırılabilir. Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk) çocuk ve ergende erişkindeki gibi döngüsel olmayıp daha süreğen, gün içinde bile duygudurumun değiştiği bir süreç içerir. Çocukta ve gençte kısa süreli manik ataklar, ergenlik ve gençliğin normal belirtileriyle karıştırılabilir. Genelde hastalığı aile fark edemez. Disiplin sorunları gibi algılayabilir. Bu nedenle aniden başlayan davranış sorunlarında bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk) akla getirilmelidir. Yine çocuklukta aşırı hareketlilik de mani durum ile karıştırılabilir.

Çocuk ve gençlerde bipolar bozukluk tanısı koymak için acele edilmemelidir çünkü bazen depresyon gibi hastalıklarla karıştığı zaman antidepresan tedaviler bipolar bozukluk (İki Uçlu Bozukluk) hastalığının şiddetini arttırabilmektedir. Bu nedenle doğru tanı çok önemlidir.

Bipolar bozukluk oranı çocukluk çağlarından ergenlik çağına doğru gittikçe artmaktadır. Özellikle ergenlik çağında görülen davranış bozuklukları, alkol ve madde kullanımlarında bipolar bozukluk düşünülmelidir. Yine ailede bipolar bozukluk hastalığı var mı diye iyice araştırılmalıdır. Eğer aile öyküsü mevcut ise bipolar bozukluk tanısı özellikle düşünülmelidir.

Çocukta bipolar bozukluk özellikle hiperaktivite bozukluğuyla karıştırılır. İki durumda da çocuk veya ergen çok hareketli ve öfkeli olabilirler ayrıca ısrarcıdırlar ve sınıfın düzenini bozabilirler. Bipolar bozukluk ile hiperaktivite bozukluğu arasındaki fark; hiperaktivite bozukluğu doğumdan itibaren vardır. Bu çocuklar bebekliklerinden itibaren hareketli, uyuyamayan, kurallara uyamayan çocuklardır. Bipolar bozukluğu olan çocuklarda ise hastalık sonradan başlar ve döngüseldir, arada sorunlarının azaldığı dönemler olur. Hiperaktivite bozukluğunda ise sorunlar süreğendir. İki bozuklukta da çocuk ve ergende ders çalışamama ve başarısızlık olabilir.

Bipolar bozuklukta bazen psikotik belirtiler de olabilir. İşitsel varsanılar özellikle olabilir. Sanrılar ise sık görülmez. Sanrılar daha çok erişkin tip bipolar bozuklukta sıktır.

Bipolar bozukluğun tedavisinde tanı konulduktan sonra duygudurum bozukluğu ilaçları kullanılır; bunlar içinde lityum ve bazı antiepileptik ilaçlar vardır. Ayrıca antipsikotik dediğimiz bazı ilaçlar (risperidon, aripiprazol v.b. ) kullanılmaktadır. Belli aralıklarla izlenerek belirtilere göre ilaç düzenlemeleri yapılabilir. Ayrıca destekleyici bir psikoterapi ile aile ve okul çevresinde yaşadığı problemler konusunda çocuk ve gence yardım edilmesi de önerilir.

DR.Serdar Alparslan - Randevu Al